Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jak sprawdzić czy Internet działa zgodnie z wykupionym pakietem? Poprawne wykonywanie testu prędkości.

Dokonaj pomiaru prędkości pod adresem www.speedtest.net wybierając serwer TONETIC GROUP S.A.
Prosimy mieć na uwadze, że miarodajny pomiar można wykonać jedynie przy połączeniu urządzenia światłowodowego i komputera przewodem Ethernet za pomocą karty sieciowej 1GBit/s.
Wyniki oscylujące na poziomie 80-100Mbit/s sugerują podłączenie komputera za pomocą karty sieciowej 100Mbit/s, uszkodzenie kabla Ethernet lub podłączenie się do nieprawidłowego portu w urządzeniu światłowodowym (prawidłowy port to nr 1). Jeżeli pomimo tego typu weryfikacji poprzez bezpośrednie połączenie kablowe problem nadal występuje, wówczas należy skontaktować się z BOK.
Nie wykonuj testu prędkości poprzez połączenie bezprzewodowe Wi-Fi.
Duże znaczenie dla prędkości osiąganych w sieci Internet, mają urządzenia końcowe użytkownika takie jak komputer, tablet czy telefon. Bardzo często oprogramowanie (w tym wirusy) zainstalowane na komputerach potrafi znacząco zwalniać działanie Internetu.
Przy tak dużych przepustowościach jakie oferuje Tonetic Group, bardzo istotną rolę odgrywa wydajność urządzenia na którym przeprowadzany jest test prędkości.
Jednocześnie należy pamiętać iż sieć Internet to setki tysięcy połączonych ze sobą sieci komputerowych. Niektóre z nich mają przeciążone połączenia z Internetem i/lub serwery. Tym samym żaden operator telekomunikacyjny nie jest w stanie zagwarantować stałej prędkości do „całego” Internetu.
W przypadku zaobserwowania znaczącego spadku prędkości Internetu uruchom ponownie urządzenie światłowodowe (wyłącz je na min. 15 sekund) oraz komputer, a następnie dokonaj ponownie pomiaru prędkości pod adresem www.speedtest.net wybierając serwer TONETIC GROUP S.A.

Co oznaczają diody na urządzeniu światłowodowym Tonetic Group?

Dioda PWR:
świeci na zielono – urządzenie włączone (normalne działanie)
zgaszona – urządzenie wyłączone z prądu
Dioda PON:
świeci na zielono – połączony z operatorem Tonetic Group (normalne działanie)
miga – rejestracja urządzenia u operatora
zgaszona – urządzenie nie może zarejestrować się u operatora
Dioda LOS:
świeci na czerwono – brak sygnału światłowodowego (kabel może być uszkodzony)
miga na czerwono – sygnał o słabej mocy optycznej (lub zbyt duży kąt zagięcia kabla)
zgaszona – prawidłowy sygnał optyczny (normalne działanie)
Dioda LAN:
świeci na zielono – połączenie z przepustowością 1Gbit/s (normalne działanie)
miga na zielono – transmisja na porcie z przepustowością 1Gbit/s (normalne działanie)
świeci na pomarańczowo – połączenie z przepustowością 100Mbit/s
miga na pomarańczowo – transmisja na porcie z przepustowością 100Mbit/s
zgaszona – brak połączenia

W jakim standardzie Wi-Fi pracują urządzenia światłowodowe Tonetic Group ?

Większość obecnie instalowanych urządzeń z funkcją Wi-Fi pracuje w standardach 802.11n oraz 802.11ac.
Powyższe standardy pozwalają na osiąganie realnych przepustowości na poziomie:
– 802.11n (N300) 40-80 Mbit/s;
– 802.11ac 200-600 Mbit/s (dużo zależy od karty Wi-Fi w komputerze).
Należy pamiętać iż transfer przez sieć Wi-Fi maleje razem ze wzrostem odległości.

Czy istnieje możliwość korzystania z Internetu Tonetic Group na innych urządzeniach niż komputer?

Tonetic Group świadczy usługę dostępu do Internetu. Wybór urządzenia końcowego zależy od preferencji użytkownika.
Do portu Ethernet nr 1 w urządzeniu światłowodowym można podłączyć dowolny router lub komputer.

Ile urządzeń można podłączyć do Internetu Tonetic Group ?

Tonetic Group nie ogranicza ilości urządzeń możliwych do podłączenia do Internetu.

Na urządzeniu światłowodowym nie świeci się żadna dioda. Co należy zweryfikować?

W pierwszej kolejności zweryfikuj poprawność podłączenia urządzenia światłowodowego do źródła zasilania oraz sprawdź pozycję przełącznika z tyłu urządzenia, jeśli taki występuje. Następnie wykonaj próbę restartu urządzenia światłowodowego poprzez odłączenie zasilacza z gniazda 230v i kabla zasilającego z urządzenia na min. 15 sekund. Jeżeli źródło zasilania działa prawidłowo (np. inne urządzenia podłączane do tego samego gniazda działają), wówczas udaj się do naszego BOK w celu wymiany urządzenia.

Czy istnieje możliwość zalogowania się na stronę konfiguracyjną urządzenia światłowodowego ?

Tak. Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych. Czynności które należy wykonać: sprawdzić adres IP (po stronie LAN) urządzenia światłowodowego, podłączyć się do niego w tej samej klasie adresowej, zalogować się na urządzenie za pomocą przeglądarki internetowej używając wyżej uzyskanego adresu IP oraz odpowiedniego loginu i hasła (login: root, hasło admin lub dostępne na spodzie urządzenia).
Należy pamiętać iż zmiana niektórych parametrów urządzenia może skutkować utratą połączenia z siecią Internet, obniżeniem jakości połączenia z siecią Internet, utratą możliwości oglądania telewizji IP. Dlatego zalecamy aby czynności konfiguracyjne wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Czy można wyłączyć Wi-Fi w przypadku urządzenia światłowodowego ?

Tak. W celu wyłączenia sieci bezprzewodowej Wi-Fi w urządzeniu światłowodowym należy skorzystać z panelu konfiguracji urządzenia. Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych. Czynności które należy wykonać: sprawdzić adres IP (po stronie LAN) urządzenia światłowodowego, podłączyć się do niego w tej samej klasie adresowej, zalogować się na urządzenie za pomocą przeglądarki internetowej używając wyżej uzyskanego adresu IP oraz odpowiedniego loginu i hasła (login: root, hasło admin lub dostępne na spodzie urządzenia), wyłączyć sieć Wi-Fi w odpowiedniej zakładce panelu konfiguracyjnego.
Niektóre modele urządzeń światłowodowych mają na obudowie umieszczony przycisk włącz/wyłącz Wi-Fi. W takim przypadku wystarczy przycisnąć przycisk aż do wygaszenia się diody „Wi-Fi”.

W jaki sposób zmienić hasło do sieci bezprzewodowej Wi-Fi i/lub jej nazwę?

W celu zmiany hasła sieci bezprzewodowej Wi-Fi lub jej nazwy w urządzeniu światłowodowym należy skorzystać z panelu konfiguracji urządzenia. Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych. Czynności które należy wykonać: sprawdzić adres IP (po stronie LAN) urządzenia światłowodowego, podłączyć się do niego w tej samej klasie adresowej, zalogować się na urządzenie za pomocą przeglądarki internetowej używając wyżej uzyskanego adresu IP oraz odpowiedniego loginu i hasła (login: root, hasło admin lub dostępne na spodzie urządzenia), w odpowiedniej zakładce panelu konfiguracyjnego zmienić hasło do Wi-Fi i/lub nazwę sieci używając do tego odpowiedniego typu i ilości znaków.
Należy pamiętać iż zmiana niektórych parametrów urządzenia może skutkować utratą połączenia z siecią Internet, obniżeniem jakości połączenia z siecią Internet, utratą możliwości oglądania telewizji IP. Dlatego zalecamy aby czynności konfiguracyjne wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Czy do urządzenia światłowodowego można podłączyć własny router?

Tak, urządzenia światłowodowe Tonetic Group współpracują ze wszystkimi standardowymi routerami kablowymi posiadającymi wejście WAN w standardzie Ethernet.
Chcąc podłączyć własny router do naszego urządzenia należy podłączyć port WAN swojego routera do portu LAN nr 1 urządzenia światłowodowego.
Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Jak zmienić swój adres IP?

Adres IP w sieci Tonetic Group jest przyznawany automatycznie i jest zmieniany z częstotliwością ustaloną przez Operatora.
Klient ma możliwość wykupienia stałego i publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

Czy adres IP jest adresem prywatnym, czy publicznym?

Adres IP w sieciach Tonetic Group jest zazwyczaj adresem prywatnym.
Klient ma możliwość wykupienia stałego, publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

Czy adres IP jest adresem stałym, czy zmiennym?

Adresy IP w sieci Tonetic Group są domyślnie przydzielane dynamicznie i są zmienne  z częstotliwością ustaloną przez Operatora.
Klient ma możliwość wykupienia stałego, publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

Czy istnieje możliwość otrzymania stałego adresu IP?

Tak. Klient ma możliwość wykupienia stałego, publicznego adresu IP. W tym celu prosimy o kontakt do BOK.

Czy transmisja Internetowa przez sieć światłowodową wpływa na jakość sygnału telewizyjnego i czy oglądanie telewizji obniża przepustowość Internetu?

Nie. Transmisja Internetowa nie wpływa na jakość odbieranego sygnału telewizyjnego i jednocześnie oglądanie telewizji nie wpływa na obniżenie maksymalnej przepustowości Internetu. Dla Internetu i telewizji zapewniamy niezależne kanały transmisji.

Co należy zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu?

Jeśli Twój komputer jest połączony z urządzeniem światłowodowym za pomocą kabla Ethernet i nie masz dostępu do Internetu, sprawdź, jak zachowują się diody na urządzeniu. Gdy żadna dioda się nie świeci, podłącz zasilacz urządzenia do innego źródła zasilania, sprawdź podłączenie przewodu zasilającego i położenie przełącznika z tyłu urządzenia (jeśli występuje). Gdy którakolwiek z diod się świeci, wyłącz urządzenie z prądu (na min. 15 sekund), następnie wyjmij kabel światłowodowy z urządzenia i abonenckiego gniazda światłowodowego na ścianie, po czym podłącz go ponownie odpowiednimi kolorami do urządzenia i do gniazdka abonenckiego (zielona końcówka do gniazdka, niebieska końcówka do urządzenia). Na koniec podłącz urządzenie do prądu. Jeśli w przeciągu 5 minut połączenie nie zostanie przywrócone, należy skontaktować się z BOK w celu zgłoszenia usterki. Poprawnie podłączone do naszej sieci urządzenie światłowodowe można rozpoznać po świecących się stale na zielono diodach POWER i PON.

Co należy zrobić, gdy pojawią się przerwy w dostępie do Internetu przez Wi-Fi?

Jeśli łączysz się bezprzewodowo (Wi-Fi) i zauważyłeś, że połączenie jest przerywane lub prędkość jest zaniżona, sprawdź, czy te same nieprawidłowości pojawiają się przy połączeniu kablowym. Jeśli działanie usługi przy tym sposobie podłączenia jest prawidłowe, możesz spróbować poprawić zasięg i stabilność Wi-Fi, zmieniając kanał nadawania na stronie konfiguracyjnej urządzenia światłowodowego (w celu doboru optymalnego kanału możesz skorzystać z aplikacji „WiFi Analyzer” dostępnej na platformie Android). Należy pamiętać, że istnieje szereg czynników mających wpływ na funkcjonowanie sieci bezprzewodowej. Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Co należy zrobić, gdy pojawią się przerwy w dostępie do Internetu przez kabel Ethernet?

Jeżeli Twój komputer jest połączony z urządzeniem światłowodowym za pomocą kabla Ethernet i zauważyłeś, że połączenie z Internetem jest przerywane, wyłącz urządzenie z prądu (na min. 15 sekund), następnie wyjmij kabel Ethernet z urządzenia oraz komputera. Podłącz obie końcówki kabla Ethernet ponownie (musi być słyszalne wyraźne kliknięcie). Na koniec podłącz urządzenie do prądu. Odczekaj ok 5 minut.
Poprawnie podłączone do naszej sieci urządzenie światłowodowe można rozpoznać po świecących się stale na zielono diodach POWER i PON.
Wykonaj test prędkości wg procedury opisanej powyżej w punkcie nr 1.
Jeśli połączenie nie zostanie poprawione, należy skontaktować się z BOK w celu zgłoszenia usterki.

Czy Tonetic Group blokuje porty protokołu?

Porty nie są blokowane. Urządzenie światłowodowe pracuje w trybie pracy zwanym „routerem”, który przydziela wyłącznie adresy wewnętrzne.
Chcąc podłączyć własny router do naszego urządzenia należy podłączyć port WAN swojego routera do portu LAN nr 1 urządzenia światłowodowego.
Zalecamy aby tą czynność wykonała osoba mająca podstawową wiedzę o sieciach komputerowych.

Czy prędkości usług internetowych w sieci Tonetic Group są gwarantowane?

Nie. Sieć Tonetic Group oferuje łącza umożliwiające osiąganie maksymalnych prędkości w zależności od wybranego pakietu internetowego. Łącza gwarantujące prędkość (tzw. łącza z CIR) są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, a ich koszt jest kilkunastokrotnie wyższy niż łączy przeznaczonych do użytku domowego.
Niemniej jednak jakość naszej sieci zapewnia przepustowość ściągania 2,5Gbit/s (2500Mbit/s) i wysyłania 1,25Gbit/s (1250Mbit/s) od każdego Klienta do naszego routera, jak również parametry punkty styku między operatorskiego zapewniają 95-100% przepustowości wykupionego pakietu w obrębie całej sieci Internet i osiąganie PINGów do 5ms do większości zasobów Internetowych w kraju. Nie jest to jednak pasmo gwarantowane umownie, tzw. CIR.